Welkom!

Mijn naam is Jaap Nuhoff. Ik ben coach, opgeleid door de ZIN academie voor Zijnscoaching (een erkende post-HBO opleiding) . Tevens werk ik als maatschappelijk werker Jeugd en Gezin.

 

Wat ik graag zou willen bereiken middels coaching is dat mensen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen door zelfonderzoek en meer onbelemmerd van het leven in al zijn facetten kunnen genieten. Het is voor mij bijzonder om van betekenis te kunnen zijn voor mensen die tegen thema’s, vragen, patronen aanlopen bij zichzelf en dit als een belemmering/probleem ervaren.

Ik wil coaching toegankelijk en mogelijk maken voor een zo’n breed mogelijke doelgroep en dit is mogelijk zowel vanuit een privé- als werksituatie.

 

Ik zie er naar uit je te ontmoeten voor een oriënterend gesprek.


Hoe ziet een coachingtraject er uit?

Stap 1 -Oriëntatie

Belangrijk is dat we eerst samen een oriënterend gesprek hebben waarin wij kunnen kennismaken. Daarin komt onder meer jouw vraag aan de orde en het doel dat je voor ogen hebt en kunnen we samen besluiten het traject aan te gaan. 

Stap 2 -Traject

Een coaching traject is  maatwerk. Het bestaat gemiddeld uit 6 a 7 gesprekken (inclusief startgesprek en evaluatie) waarin wordt afgestemd wat passend is bij jouw wens, vraag  en of het doel. Een verlengd traject is altijd bespreekbaar.

Stap 3 -Vorm

De vorm van coaching is afhankelijk van jouw wens en behoefte. Dit kan bijvoorbeeld een inspirerende wandeling zijn in de natuur en/of een 1 op 1 setting op een nader te bespreken locatie. Ook online coaching behoort tot de mogelijkheden.

Stap 4 - Evaluatie

Aan het eind van het coaching traject evalueren we samen het traject en toetsen we het aan het voorafgestelde doel en dan sluiten wij het coaching traject af. Ook hierin kiezen we een vorm die het beste past bij jouw situatie en jouw wens. 


Wat kan je van mij verwachten?

Mijn kwaliteiten als coach zijn mijn bereidheid om iedereen te helpen, geen oordeel te vellen over hetgeen wat wordt gedeeld en aan te sluiten bij de persoon en wat hij/zij wil bereiken in dit coachingstraject. Daarbij is het goed luisteren ook een belangrijke kwaliteit en is absolute vertrouwelijkheid gewaarborgd . 

Ik bied aan om samen met jou te onderzoeken welk thema, welke vraag of welk patroon jou bezig houdt. Belangrijk is om te ontdekken wat je hiermee wilt en wanneer het voor jou geen belemmering meer is. Hierbij help ik jou in het aanspreken van je eigen kracht en wijsheid. 

Benieuwd wat ik voor je kan betekenen?


Wat kan een coachingtraject jou opleveren?

Ik denk dat iedereen die oprecht verandering wil in de bestaande situatie tot verandering in staat is. Er is geen garantie dat het vooraf gestelde doel wordt bereikt, maar verandering is altijd een haalbaar doel en de mate waarin hangt mede af van jouw investering.

 

Verder kan dit traject jou het volgende brengen:

  • Meer vrijheid ervaren, meer rust en meer vertrouwen in jezelf en in je eigen kwaliteiten. Het beter kunnen omgaan met de moeilijke kanten van jezelf.
  • Meer ontspanning en minder stress. 
  • Meer plezier in en aandacht voor je werk en dit leidt tot meer productiviteit in een gezonde werksituatie.
  • Een gezonde werk-prive balans.

Financiële bijdrage

Mijn uitgangspunt is dat coaching voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk kan zijn. Hierbij houd ik rekening met uw (financiële) situatie. Uiteraard kan er ook bekeken worden of een PGB (persoonsgebonden budget) vergoeding mogelijk is.Vergoedingen

Intake:             € 50,-

Gesprekken:  € 75,- per gesprek